ROTS EN WATER TRAININGEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Welke leeftijdscategorieën zijn er:
13-16 jaar
Voor wie is het?

Jong volwassenen die:

  • Moeite hebben met het maken van eigen keuzes. (teveel afhankelijk zijn van wat anderen van ze vinden)
  • Het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. (zelfvertrouwen)
  • Problemen hebben met concentreren. (vol hoofd)
  • Moeite  hebben met het reguleren van hun energie. (vaak jongens)
  • Eigen grenzen aangeven moeilijk vinden. (o.a. ook seksuele grenzen)
  • Moeite hebben met accepteren van andermans grenzen.
  • Heel beïnvloedbaar zijn en gevoelig voor groepsdruk zijn.
  • Zich moeilijk kunnen inleven in de ander. (sociale vaardigheden leren)
  • Willen leren samenwerken met de ander. (sociaal contact maken met de ander)