Mijn werkwijze

Na een gratis kennismakingsgesprekje (telefonisch) stuur ik u een intakeformulier. Bij het intakegesprek bespreken wij dit formulier uitgebreid en maken wij de hulpvraag helder. Vervolgens kijk ik samen met u hoe ik u en uw kind kan ondersteunen en begeleiden. Hierbij ga ik er vanuit dat alle antwoorden en oplossingen in de ouder en het kind zelf liggen. De ouder heeft immers alle ingredienten in huis!

In mijn praktijk “Happy Children” werk ik zowel met de ouder als met het kind. Hulp aan beiden maakt dat je tot een optimaal resultaat komt.

Sessies met het kind:
Er wordt specifiek ook gekeken naar de behoeftes van het kind. Wat is de hulpvraag van het kind? Wat zijn de kwaliteiten van het kind? Wat kan het kind al? Wat heeft het kind nog te leren?

Sessies met de ouder:
Wat is de hulpvraag van de ouder? Wat raakt de ouder in het gedrag van het kind? Af en toe is het nodig om een ouder weer in zijn kracht te zetten. Soms weet je het als ouder gewoon even niet meer en dan is het fijn als er iemand is die jou een ander inzicht kan geven, zodat jij zelf jouw kind kan bijstaan in het opvoeden. Wat kan de ouder hierin nog leren?

Sessies met ouder en kind:
Wat wil de ouder? Wat wil het kind? En kunnen zij elkaar daarin tegemoetkomen? Bij gedragproblematiek (rood gedrag) werken wij naar gewenst gedrag (groen gedrag). Bij opvoedvragen heeft ieder zijn eigen leerweg te gaan om tot een betere communicatie te komen.

Ik maak een inschatting hoelang het traject gaat duren. Door ouders en het kind praktische handvatten te geven, kunnen ze samen tot oplossingen komen. Soms heb je als ouder gewoon een steuntje in de rug nodig bij simpele hulpvragen van het kind en/of bij opvoedvragen van de ouders zelf.

Wat kunnen struikelblokken zijn?

  • Moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdgenootjes
  • Klagen over een vol hoofd of concentratieproblemen hebben
  • Angstig zijn (onzekerheid)
  • Boosheid of frustratie ervaren
  • Verdriet hebben
  • Zich vaak niet fijn voelen/stress ervaren 

Benieuwd naar de methodes die ik hier voor gebruik?