'Kind in de schoenen van de ouder'

Mijn methodes

In de praktijk worden verschillende methodieken gebruikt die passen bij de problematiek. Ik maak hierbij ook gebruik van visualisaties, coachingsmaterialen en oefeningen.

1. Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken volgens een werkmodel. Voor het coachen van kinderen en pubers is het werkmodel een prachtig handvat door het kleurgebruik rood en groen. Voor gesprekken met ouders is het werkmodel een goede leidraad.

2. Reversie methode 
De “reversiemethode”  betekent in Jip en Janneke taal niets anders dan een methode waarmee je een stukje terug gaat in de tijd om te kijken wat de ouder raakt in het gedrag van het kind.  Het kind is hierbij de “spiegel “ voor de ouder. Daarmee kan ik de ouder helpen op een andere manier naar zijn/haar kind te kijken.  Vaak kan de oorzaak van het gedrag of de fysieke klachten van het kind gezocht worden in de omgeving van het kind, waarbij het Innerlijke kind van de ouder een grote rol speelt. Wel is het van belang dat de ouder zich ook openstelt voor verandering dan pas zal er verandering komen. Het mooie van deze methodiek is dat het kind mee verandert. 

Specialisatie: Echtscheiding, rouw of verlies

Bij verlies of rouwverwerking kijk ik hoe het kind begeleid kan worden in zijn/haar rouwproces, zodat zij verder kan met zijn/haar leven. Hoe leer je een kind om te gaan met verlies? Een kind moet kind kunnen zijn en niet in de schoenen van de ouder hoeven te staan!

Bij scheidingen is het niet altijd gemakkelijk. Er zijn zoveel veranderingen in een kinds leven als de ouders gaan scheiden. Kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving gerukt, kinderen moeten het ineens zonder vader of moeder doen. Kinderen kunnen te maken krijgen met een nieuwe partner van vader of moeder of komen terecht in de strijd van vader en moeder. Hoe ga je daar als ouder mee om? Wat kan je doen als ouder om je kind zo goed mogelijk door zo’n scheiding te helpen? Allemaal dingen waar je mee te maken krijgt als ouder, maar zeker ook als kind.

Wat ik probeer te bieden is het geven van praktische handvatten bij scheidingsproblematiek  of emotionele problemen van de opgroeiende kinderen. Ik probeer op een coachende positieve manier om te gaan met gedragsproblematiek. Negatieve ervaringen ombuigen naar positieve ervaringen, want “Happy” wil toch iedereen zijn!