De praktijk

De praktijk is gevestigd in Rotterdam Blijdorp en staat bekend om haar laagdrempeligheid dus schroom niet! Een praktijk waar ouders en kinderen zich direct op hun gemak voelen! Een praktijk waar niets vreemd wordt gevonden en waar geduldig en met begrip naar u en uw kind wordt geluisterd.

De praktijk is gespecialiseerd in het coachen van kinderen die:

  • een laag zelfbeeld hebben of onzeker zijn.
  • hoog gevoelig zijn (zgn. kinderen van deze tijd).
  • faalangst hebben of last hebben van andere angsten.
  • gepest worden of zelf anderen pesten.
  • zich terugtrekken in hun eigen wereldje.
  • het moeilijk vinden om met emoties om te gaan zoals verdriet, boosheid of onmacht.
  • moeite hebben met sociale vaardigheden en contact leggen.
  • loyaliteitsproblemen hebben t.o.v. de ouders in een echtscheiding.
  • het moeilijk hebben met verlies (dood of scheiding).

Er wordt zoveel verlangd van de kinderen tegenwoordig en er ligt zoveel druk op die kleine schoudertjes. Kinderen kunnen ook heel hard tegen elkaar zijn op school en daarbuiten. Kinderen kunnen elkaar pesten via socialmedia. Vooral pubers kunnen daar veel last van hebben. Pubers raken daardoor soms depressief en vinden zichzelf niets waard. 

Hoe kan je hier als kind mee om leren gaan? Hoe kan je als ouder jouw kind daarin ondersteunen?

Wij leven in een tijd waarin scheidingen zo vaak voorkomen dat het bijna gewoon is. Hoe kan je een scheiding die vaak pijnlijk en emotioneel is toch zo  goed mogelijk doorkomen samen met jouw kind?                

Benieuwd naar hoe ik te werk ga?